Tag Archives: เครื่องคิดเงิน

โปรแกรมขายหน้าร้าน Online ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ สำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อการขยายงานในอนาคต

รูปแบบของธุรกิจ

สำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา หรือคลังสินค้าอยู่คนละแห่ง และต้องการเชื่อมข้อมูลจากโปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรมขายหน้าร้าน ทั้งหมดเข้าหากัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น เมื่อมีการขายสินค้าจากพนักงานไม่ว่าจะขายจากที่ใด ระบบจะส่งข้อมูลการขายไปยังคลังสินค้า เพื่อวางแผนการจัดส่งทันที พร้อมทั้งพนักงานขายสามารถตรวจสอบสถานะลูกหนี้ได้ทันที สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้าข้ามสาขาได้ ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนสต๊อกสินค้า และไม่เสียโอกาสในการขายสินค้า

รูปแบบการทำงาน

สำนักงานใหญ่ใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน เพียงที่เดียว ส่วนสาขาหรือพนักงานขาย สามารถเชื่อมเข้ามาใช้โปรแกรมบัญชี และเชื่อมข้อมูลได้ทันที โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นแบบ Real Time
กรณีที่มีจุดขายตามตลาดสด หรือห้างสรรพสินค้า ก็สามารถทำงานได้โดยมีเพียง Note Book และอุปกรณ์ POS ก็สามารถเปิดจุดขายได้ทันที พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้า หรือลูกค้า จากสำนักงานใหญ่ได้แบบ Real Time
กรณีที่มีพนักงานขาย สามารถใช้ Note Book เข้ามาดูรายการสินค้า โปรโมชั่น ยอดลูกหนี้ (ที่ดูแลอยู่) ทำให้สามารถสั่งขาย จองสินค้า หรือออกบิลได้ทันที ทำให้การทำงานรวดเร็ว และแม่นยำ ลดปัญหาเรื่องการสั่งสินค้า แล้วไม่มีสินค้าส่งได้เป็นอย่างมาก
กรณีที่ต้องการทำงานที่บ้าน ก็สามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้อง Copy ข้อมูลออกจากสำนักงาน
สามารถเพิ่มระบบ e-Ordering โดยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า Online ได้ทันที (เชื่อมกับโปรแกรมบัญชี)
สามารถทำงานผ่าน GPRS,ADSL,3G,CDMA,WI-FI ได้ ทำให้สะดวกในการใช้งานทุกที่ทุกเวลา
โปรแกรมรองรับการทำงานแบบเครื่องเดี่ยว (Stand Alone) หรือแบบ LAN ภายในสำนักงานได้ และยังสามารถใช้แบบ Online ได้