Tag Archives: ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

การเลือกเหรียญในการหยอดเหรียญสำหรับตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

เราอาจจะซื้อสินค้าและใช้บริการนานาชนิดด้วยการหยอดเหรียญ เช่น ใช้โทรศัพท์ ซื้อตั๋วรถไฟ ซื้อเครื่องดื่มและของว่าง ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญหรือเล่นตู้พนันแบบคันโยกก่อนที่ตู้หยอดเหรียญจะให้สิ่งของหรือบริการแก่เราเครื่องจะสำรวจ และทดสอบเหรียญอย่างถี่ถ้วนด้วยวิธีต่างๆ และจะไม่ยอมรับเหรียญที่มีค่าไม่ตรงกับที่กำหนด เช่น เหรียญต่างประเทศ เหรียญปลอมหรือแขวนใส่ตะปูควงเงินเหรียญทุกชนิดในโลกจะมีลักษณะเฉพาะตัว มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา และน้ำหนักต่างกันไป และองค์ประกอบทางเคมีก็ยังต่างกันอีกด้วยตู้หยอดเหรียญจะตรวจสอบคุณสมบัติเหล่านี้ และต่อเมื่อเหรียญไหลไปตาม ช่องทางที่ถูกต้องในเครื่องเท่านั้น จึงจะไปกระตุ้นให้กลไกของเครื่องทำงานได้ถึงจะมีเพี้ยนแปรไปหลายแบบ แต่ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญโดยทั่วไปก็จะทำงานตามหลัก ต่อไปนี้คือ เริ่มแรกช่องหยอดเหรียญจะตรวจสอบโดยไม่ยอมให้เหรียญที่กว้าง หนา หรือคิดเงินเกินไปผ่านเข้าไปในช่องได้

เหรียญที่ผ่านเข้าไปในตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญได้อาจผ่านเครื่องตรวจอีกว่ามีรูตรงกลางหรือไม่ ถ้าเป็นเหรียญก็จะตกลงไป ที่คานกระดกที่ถ่วงน้ำหนักไว้พอดี ถ้าเหรียญหนักพอ คานจะกระดกลงทำให้มันกลิ้งไปที่รางวิ่ง ถ้าเบาไปคานไม่กระดก มันจะตกสู่ช่องคายเหรียญคืนเหรียญที่เครื่องรับไว้ ณ จุดนี้จะกลิ้งตามคานวิ่งไปผ่านแม่เหล็ก ขณะผ่านสนามแม่เหล็กก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในเหรียญเล็กน้อยทำให้วิ่งช้าลง ปริมาณของ กระแสไฟฟ้านี้ ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของเหรียญ เนื่องจากโลหะที่ต่างกัน ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจะตอบสนอง พลังของแม่เหล็กต่างกันถ้าเหรียญนั้นมีส่วนประกอบที่ถูกต้อง มันก็จะชะลอความเร็วลงพอเหมาะ ทำให้ตกจากราง วิ่งลงไปในทิศทางที่ไม่กระทบกับคานเบี่ยง ซึ่งเป็นเครื่องกีดขวาง แต่จะไปกระทบคานแยกเหรียญ ซึ่งอยู่ต่ำลงมาในมุมตกกระทบ อันเหมาะสม ส่งเหรียญให้ลงสู่ช่อง “ยอมรับ” ส่วนเหรียญที่หนักไป และที่ได้รับผลกระทบ จากพลังแม่เหล็ก น้อยเกินไปจะตกไปกระทบคานเบี่ยง แล้วกระดอนไปอีกด้าน ของคานแยก ไหลลงสู่ช่องคายเหรียญคืนดังนั้นการเลือกเหรียญในการหยอดตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญควรเลือกให้ดีเสียก่อน