Author Archives: Wilson Wilson

เลือกกระเป๋าสตางค์ถือสำหรับออกงานราตรีให้สวยโดดเด่น

หนึ่งในประเภทกระเป๋าที่สาวๆ พยายามเลือกหามาใช้ให้เข้ากับชุดสวยๆ ตามออกงานราตรี ไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรของบริษัท ไปดินเนอร์สุดหรู หรือแม้แต่ไปเป็นแขกในงานแต่งงาน ก็คือกระเป๋าใบเล็กที่สวยจับตา การเลือกกระเป๋าสตางค์ถือสำหรับงานราตรีนั้น เราจะพิจารณาจากปัจจัยหลักคือ สี แบบ และขนาด

1. สี แน่นอนว่าจะต้องเป็นสีที่เข้ากับชุดโดยรวม อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันกับชุด แต่ก็ควรเป็นโทนเดียวกัน และควรที่จะเลือกกระเป๋าสตางค์ออกงานราตรีที่แมทช์กับรองเท้าของคุณด้วย เพราะการที่กระเป๋าสตางค์กับรองเท้าฉีกไปคนละโทนจะทำให้การแต่งกายโดยรวมของคุณดูไม่สวยสมบูรณ์ค่ะ

2. แบบ สำหรับแบบของกระเป๋าสตางค์ออกงานราตรีนั้น ควรเลือกให้เหมาะกับลักษณะงานราตรีที่คุณจะไปร่วมงาน หากเป็นงานที่ค่อนข้างเป็นพิธีการและผู้ร่วมงานเป็นแขกผู้ใหญ่ ควรเลือกแบบกระเป๋าสตางค์ที่ไม่ดูแปลกหรือฉูดฉาดมากนั้น กระเป๋าที่ตกแต่งประดับเพชรปลอมหรือคริสตอลแล็กน้อยให้พอแวววาวจะสวยกำลังดี หรือกระเป๋าสตางค์ที่ออกแบบโดยเลือกใช้ผ้าไหมตัดเย็บเน้นให้เป็นลวดลายสวยเรียบหรู ก็เน้นบุคลิกของคุณให้ถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ได้มากเชียวค่ะ

3. ขนาด กระเป๋าสตางค์ที่ใช้สำหรับออกงานราตรีนั้นจะเป็นกระเป๋าขนาดไม่ใหญ่มาก อาจจะเป็นกระเป๋าคลัชท์ขนาดเล็กพอดีมือ หรือกระเป๋าสตางค์สายเล็กๆ ใบจิ๋วๆ หรือกระเป๋าคล้องแขนบางแบบที่ขนาดกะทัดรัดก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ โดยกระเป๋าสตางค์สำหรับงานราตรีซึ่งมีขนาดเล็กจะใส่ของได้ไม่มาก อาจจะไก้แค่ โทรศัพท์ ลิปสติก และอาจจะเก็บเงินได้เล็กน้อยค่ะ กระเป๋าสวยๆ ก็ทำให้คุณดูโดดเด่นสะดุดตาในงานได้นะคะ อย่าละเลยเชียว

http://www.h8donist.com

 

ความสามารถเชิงสมรรถนะ ของการสรรหาบุคคล

ความสามารถเชิงสมรรถนะในยุคเริ่มต้น เพื่อการสรรหาบุคคลนั้นได้มีการนำระบบความสามารถเชิงcompetency มาประยุกต์ใช้ในแง่มุมต่างๆของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากขึ้น

ความสามารถเชิงสมรรถนะ ในการทำงานของแต่ละบุคคล

ความสามารถเชิงสมรรถนะ หมายถึงกลุ่มของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากพฤติกรรมในการทำงาน ที่แสดงออกมาของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ ดังนั้นขีดความสามารถเชิงสมรรถนะจึงมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วน คือ
1. ลักษณะของบุคคล หมายถึง อุปนิสัย ทัศนคติ และแรงจูงใจ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลคนนั้น
2. พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกของบุคคลที่เป็นทั้งแง่บวกและแง่ลบ
3. ผลสำเร็จ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการกระทำ

ความสามารถเชิงcompetency ของการสรรหาบุคคล นั้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร และยังใช้เป็นกรอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งทำให้มีการนิยมนำแนวคิดเรื่องความสามารถเชิงสมรรถนะ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ความสามารถเชิงcompetency ของคนเราสามารถเกิดได้ 3 ทาง คือ เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เกิดจากประสบการณ์การทำงาน และเกิดจากการศึกษาฝึกอบรมการฝึกฝน