Author Archives: Gonzalez Gonzalez

ไอซีที ค้านตรวจสอบแชทผ่านไลน์ เหตุละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า จากกรณีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เตรียมตรวจสอบเฝ้าระวังการสื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนาไลน์ (Line) ทาง ปอท.ยังไม่ได้ประสานขอความร่วมมือมายังกระทรวงไอซีทีแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าทางกระทรวงไอซีทีและรัฐบาลไทยไม่เห็นด้วย และไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการใช้ งานของประชาชนที่สื่อสารผ่านทางไลน์ได้ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการสื่อสารระหว่างกัน อีกทั้งทางกระทรวงยังเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่อย่าง ใด

“ไลน์เป็นโปรแกรมที่ใช้งานกันกว้างขวางทั่วโลก ไม่ว่าใครใช้งานไลน์เป็นสิทธิที่ผู้นั้นสามารถใช้งานได้ อย่างปกติ ไม่สามารถบังคับใช้หรือควบคุมการใช้งานได้ ขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในกรณีนี้ ซึ่งในทางเทคนิคการจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารของโปรแกรมไลน์ ระหว่างผู้ใช้รายหนึ่งไปยังผู้ใช้ข้อมูลอีกรายหนึ่ง โดยการจะตรวจสอบประวัติการสนทนาได้ในเบื้องต้นจะต้องได้รับคำอนุญาตและยินยอมจากบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพัฒนาและให้บริการโปรแกรมไลน์ แต่เพียงรายเดียวเท่านั้น” รมว.ไอซีที กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า ปัจจุบันประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้ 7.3 ล้านราย และที่ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นรวม 15 ล้านราย จาก 200 ล้านรายทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการใช้งานไลน์ มากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก

ผลกระทบจากการจ่ายโหลดไม่สมดุลของหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส

กรณีเมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อการใช้กระแสไฟฟ้าในขดลวดโรเตอร์และสเตเตอร์ไม่เท่ากันแล้ว แต่ยังทำให้เปอร์เซ็นต์กระแสไฟฟ้าที่ไม่สมดุลที่เกิดขึ้นอาจจะมีค่าสูง 6 ถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของแรงดันไฟฟ้าที่ไม่สมดุล และผลของการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจาก จะทำให้เกิดความร้อนของฉนวนขึ้นและทำให้มีผลต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยตรง
1. จะมีกระแสไหลในสายนิวทรัล ซึ่งจะทำให้แรงดันตกและมีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในสายนิวทรัลประสิทธิภาพของระบบจะลดลง
2. Voltage Regulation ไม่ดี คือเฟสที่มีโหลดต่อในวงจรมากแรงดันจะต่ำ ส่วนเฟสที่มีโหลดต่อน้อยแรงดันจะสูง
3. ความสามารถในการจ่ายโหลดของระบบลดลง ไม่สามารถจ่ายได้ตามพิกัด เพราะถูกจำกัดด้วยเฟสที่มีโหลดสูงสุด
4. กรณีที่ระบบไม่สมดุลและสายนิวทรัลขาด จะทำให้โหลดในวงจรต่ออนุกรมกัน และคร่อมอยู่กับแรงดันขนาด 400 โวลท์ แรงดันตกคร่อมโหลดบางตัวอาจสูงกว่าปกติ และอาจชำรุดได้

หม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายทั่วไปจะมีค่า percent impedance ค่อนข้างต่ำคือ 4 – 6 % ด้วยจุดประสงค์เพื่อต้องการให้มี Voltage Regulation ดีคือ ไม่ว่าโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด แรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงมาก ยังมีความสม่ำเสมอของแรงดัน แต่ผลที่ตามมาคือจะทำให้กระแสลัดวงจรค่อนข้างสูงมากจึงต้องป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการติดตั้งฟิวส์ทั้งด้านแรงสูงและแรงต่ำ ซึ่งมีหลักการคร่าวๆ ดังนี้
1. หม้อแปลงไฟฟ้าแต่ละตัว ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันโดยอิสระ
2. พิกัดฟิวส์แรงสูงของหม้อแปลงไฟฟ้า ควรมีขนาด 2-3 เท่า ของกระแสเต็มพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า

http://www.estel.co.th