องค์ประกอบพื้นฐานของระบบประตูโรงรถ

ประตูโรงรถ มีหลายประเภทประตูโรงรถที่พบในคุณสมบัติที่อยู่อาศัย ในบ้านโบราณบานประตูบานพับมักจะพบ เลื่อนบานประตูชนิดหนึ่งเคยเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อฮาร์ดแวร์ได้รับการพัฒนาบานพับหมุนและสปริงยืดเปิดให้ใช้ประตูบานเดียว ประตูบานเกล็ดแบบแผงเดียวที่สร้างขึ้นครั้งแรกในสถานที่มีทั้งหมด แต่ถูกแทนที่ด้วยประตูแบบแยกส่วนที่จัดหามาจากโรงงาน ประตูส่วนอาจเป็นชนิดที่พบมากที่สุดในปัจจุบันที่ติดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประตูแบบแยกส่วนมีข้อดีหลายประการที่ทำให้ประตูบานเลื่อนแบบแผงเดียวขาด ประตูแบบแยกส่วนมีหลากหลายทางเลือกในการออกแบบความยืดหยุ่นในการติดตั้งฉนวนกันความร้อนการเลือกใช้วัสดุและรูปแบบที่ไม่เหมือนกันในอดีต

พื้นฐานของระบบประตูโรงรถ

ประตูแบบแบ่งส่วนใหญ่มักใช้ระบบถ่วงดุลแบบใดแบบหนึ่งในสองแบบเพื่อกระตุ้นให้เกิด ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางแห่งที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นมักมีการติดตั้งสปริงยืดดึง พวกเขาช่วยผู้ประกอบการ (ด้วยตนเองหรือเครื่องจักร) เพื่อให้ประตูส่วนเพื่อเปิดและปิดโดยไม่ต้องเครียดใด ๆ กับระบบ ระบบทั่วไปที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงสปริงบิดที่ติดกับแกนหมุนด้วยสายไฟและรอก ในประตูโรงรถส่วนใหญ่ความตึงเครียดฤดูใบไม้ผลิเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานที่ราบรื่นของประตู สปริงยืดและหดกลับหรือขดลวดและคลายเป็นตำแหน่งที่แตกต่างกันของประตูจะถึง โดยทั่วไปประตูมีความตึงเครียดมากที่สุดในสปริงเมื่อประตูปิดสนิท ประตูที่เปิดอย่างเต็มที่มีแรงตึงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสปริงที่ช่วยพาวเวอร์ ประตูโรงรถที่มีที่ขึงให้แน่นและมีสัดส่วนที่เหมาะสมควรคงนิ่งอยู่ประมาณจุดกึ่งกลางในเส้นทางการเดินทาง อาจลอยได้เล็กน้อยขึ้นหรือลง แต่ก็ควรจะค่อนข้างลอยตัว เพื่อให้ประตูโรงรถใช้เป็นประตูบานเลื่อนอัตโนมัติหลายชิ้นต้องมีการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง ผู้เขียนคนนี้ มีบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการทำงานของประตูภาคตัดขวางประตูเหนือศีรษะและการบาดเจ็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประตู

ประตูโรงรถแบบระบบอัตโนมัติ

ถ้าประตูโรงรถที่อยู่อาศัยมีความสมดุลอย่างเหมาะสมคุณสามารถติดตั้งประตูอัตโนมัติสำหรับงานเปิดและปิดประตูได้โดยง่าย ไม่มีตัวควบคุมประตูโรงรถอัตโนมัติที่ปรับและทำงานได้อย่างถูกต้องควรสามารถเอาชนะแรงของประตูที่ไม่สมดุลย์ที่เปิดใช้งานได้ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการประตูโรงรถใหม่รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยหลายเพื่อปกป้องผู้ใช้ทั้งหมด ในระบบพื้นฐานส่วนใหญ่ที่ขายในปัจจุบันมีอย่างน้อยสองระบบความปลอดภัยอัตโนมัติเพื่อป้องกันประชาชนจากการเกิดอุบัติเหตุจากประตูโรงรถการถูกบดขยี้โดยประตูปิด แต่โดยทั่วไปแล้วข้อบกพร่องในการก่อสร้างใหม่ของประตูโรงรถและผู้ดำเนินการหรือการติดตั้งส่วนประกอบประตูโรงรถบางอย่างโดยเจ้าของหรือผู้ให้บริการมืออาชีพที่ไม่ได้มาตรฐาน ติดต่อได้ที่ http://www.hp1990.com/productdetail.asp?pid=5234