ประเสริฐ มั่นใจแผนรับมือน้ำในนิคมฯ อมตะ

รัฐมนตรีฯ อุตสาหกรรม มั่นใจแผนรับมือน้ำในนิคมฯ อมตะนคร ขณะที่พรุ่งนี้ กองทัพเรือ ส่งเครื่องผลักดันน้ำมาเพิ่มอีก 2 ตัว ช่วยระบาย
นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบสถานการณ์น้ำและแผนดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ว่าขณะนี้มีความเป็นห่วงถึงมวลน้ำหลากที่ไหลมาจาก อ.พนัสนิคม แต่ทั้งนี้มีความมั่นใจถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นภายในนิคมฯ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่ง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยฉุกเฉินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดหน่วยเฝ้าระวังและเผชิญเหตุอุทกภัยให้สามารถดำเนินการได้ถูกวิธี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ โดยแผนรับมือที่สำคัญตอนนี้คือ การเตรียมเครื่องสูบน้ำ 30 เครื่อง สามารถระบายน้ำลงสู่คลองพานทอง เพื่อลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้ 5 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยขณะนี้มีเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 9 ตัว เป็นของ กนอ. 5 ตัว และกองทัพเรือ 4 ตัว ซึ่งในวันที่ 9 ตุลาคม นี้ ทางกองทัพเรือจะส่งเครื่องผลักดันน้ำ มาเพิ่มอีก 2 ตัว ทำให้ความสามารถรวมในการระบายน้ำรวมมากกว่า 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกจากนี้ มีการขุดถนนทางหลวงหมายเลข 3466 ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้น้ำผ่านเข้าคลองพานทอง ได้สะดวก